Välkomstbrev

Vi vill hälsa dig som nyligen flyttat in välkommen till Odvalds och bostadsrättsföreningen Klintehus nr 2

Några ordningsregler för allas trevnad:

    • I enlighet med beslut på föreningsstämman 2019 har vi nu avtal med GEAB om Gemensam el, vilket innebär att du som boende slipper betala egen abonnemangsavgift och bara betalar för den el du förbrukar.  Kostnaden för elen tas ut via en särskild rad på avgiftsfakturan.
    • Fastigheten är förberedd med Telias fiberkabel för bredband och telefoni.
    • I lägenheten ska finnas två tv-boxar. Dessa tillhör föreningen. Skulle någon av dem saknas när man lämnar lägenheten blir lägenhetsägaren ersättningsskyldig gentemot föreningen.
    • Fungerande brandvarnare måste finnas installerad i varje lägenhet.
    • Se till att du har en hemförsäkring. OBS Fr o m 1/1 2015 ingår Bostadsrättstillägg i månadsavgiften.
    • Ta hänsyn till dina grannar och undvik om möjligt att röka på balkongen.
    • Felanmälan på vår gemensamma egendom görs till Riksbyggen
     tel 0771-860 860. Tala om att det gäller Klintehus nr 2
    • Uthyrning i andra hand får inte ske utan styrelsens godkännande.
    • Korttidsuthyrning sommartid medges inte!
    • Var och en sköter sina innergårdar, gräsmattor, rabatter, målning etc.
    • I tvåvåningshusen är det de som bor på övre våningen som i första hand har nyttjanderätten till gräsmatta och eventuella rabatter på framsidan av huset och därmed också ska sköta dessa.
    • Batteridriven gräsklippare finns att låna. Den står fr o m våren 2019 i   soprummet.
    • Trädgårdsavfall kan lämnas i containern som står uppställd bredvid det norra garaget.
    • Vi sopsorterar på rätt sätt, se anvisningar i soprummet.
    • Tvättstugan bokas på en bokningslista som finns på anslagstavlan inne i tvättstugan. Om man bokar en tid och sedan inte utnyttjar den anses den förverkad efter en timme.
    • Vi har en samlingslokal som är kostnadsfri för oss som bor i området (för privata sammankomster) Se info om Lokalen
    • Föreningen har en bastu, som tänds om någon är intresserad av att använda den.
    • Vi har en hjärtstartare som är placerad i tamburen utanför Lokalen.
    • För bokning av samlingslokal eller bastu, kontakta: Annica Eskedahl Odvaldsv 3, Tel 073-669 38 98.
Grillplatsen kan man fritt använda när den är ledig

Grillplatsen kan man fritt använda när den är ledig

Som nyinflyttad har du säkert frågor:

Tag då gärna kontakt med vår vaktmästare Sven Bäckström, som finns här i området

Onsdagar och Torsdagar kl 7.00-16.00 eller någon i styrelsen.

Du har skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att du ansvarar för lägenhetens inre, förråd och liknande utrymmen som du disponerar själv.

Naturligtvis måste du också rätta dig efter föreningens regler och föreskrifter.
Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie stämma hålls en gång om året. Årsavgiften går till att betala föreningens kostnader för till exempel sophämtning, vatten, el, försäkringar, fastighetsskatt, samt räntor och amorteringar på lån som föreningen tagit för att köpa och reparera husen. Vi har ekonomiskt ansvar för att föreningen ska gå runt med rimliga månadsavgifter.

Vi hoppas att du ska trivas här!