Sopsortering

Vi har tillgång till källsortering i vårt soprum, där det finns behållare för brännbart, kompost, tidningar och metall (se till att konservburkarna är rena).

Utanför soprummet finns det behållare för papper/kartong, hårdplast/mjukplast.

För att hålla kostnaden för föreningen nere, vilket även påverkar avgifterna för lägenheterna, gäller det att alla sorterar på rätt sätt.

IMAG1223Kompostpåsar kan man kostnadsfritt hämta i en burk i tamburen utanför tvättstugan eller hos vaktmästaren. Använd gärna dubbla påsar så att innehållet inte läcker ut i behållaren. OBS använd enbart de speciella kompostpåsarna, inte vanliga plastpåsar!

Vi hjälps alla åt att se till att det är så rent och trevligt som möjligt i soprummet! Är behållaren som står precis innanför dörren full, ta ett par steg in i rummet och lägg avfallet i någon som är ledig. Lock som står på glänt gör att det luktar illa och drar till sig flugor.

Trädgårdsavfall kan man lämna i traktorskopan som står uppställd vid det bortersta garaget.

Glas, batterier, elavfall, glödlampor, farligt avfall och grovavfall som till exempel möbler, cyklar, bilbatterier med mera, ska du som boende själv ombesörja att det lämnas till Återvinningscentralen.

Var också lojal mot föreningen vid avflyttning och lägg inte allt ni vill bli av med i vårt soprum utan kör det själv till Återvinningscentralen.

Återvinningscentralen i Klintehamn är öppen helgfria måndagar 7-18, torsdagar v20-37 7-18 och torsdagar v38-19 7-15 och samt lördagar 9-15
(uppgift 14-05-2017)

Glas och batterier kan även lämnas vid Konsum

Ta möjligheten att göra en insats för miljön och föreningen! På detta sätt kan vi även hålla nere kostnaden för sophantering.

In English
pdfminiSkrivelse från styrelsen augusti 2017

pdfminiSkrivelse från styrelsen maj 2015