Parkering/Trafik

Parkeringsplatserna är avgiftsfria.

Till garageplatserna är det en egen kö och kostnaden är 200:-/mån. Om du vill ha ett garage, prata med vaktmästaren som sköter utlämningen av nycklar till de garage som är/blir lediga.

Garagen är i första hand avsedda för bilar/motorcyklar. För cyklar finns det två cykelförråd belägna i anslutning till garagen.

gangfartsomrade_mindreFörutom nyttotrafiken är all annan biltrafik inom området förbjuden!

Inom området gäller gångfart, kör varsamt så att ingen störs av biltrafiken! Gångfartstrafik innebär högst 7 km/tim och att företräda ska lämnas för gående.

Vi använder inga bommar utan utgår från att alla tar sitt ansvar och bara kör upp till lägenheterna när det är nödvändigt för i och urlastning av tunga transporter eller vid problem med förflyttning.

Sommaren 2017 lade vi ut trafikhinder för att få ner hastigheten på trafiken i området.

pdfminiSkrivelse från styrelsen juli 2015